Performance Data

St Francis’ Catholic Primary School Performance Data 2018-19

EYFS

  St Francis’ Average National Average Newham Average
GLD 79% 72% 76%
Average Total Point Score 35.2 34.6 34.9

Year 1 Phonics

  St Francis’ Average National Average Newham Average
Expected Standard 93% 82% 87%

KS1 – Year 2

Expected Standard Greater Depth
  St Francis’
Average
National
Average 
Difference Newham Average Difference St Francis’ Average National Average Difference Newham Average Difference
Reading 80% 76% +4 79% +1 25% 26% -1 28% -3
Writing (TA) 76% 70% +6 76% 0 16% 16% 0 21% -5
Maths 85% 76% +9 80% +5 27% 22% +5 22% -5
RWM 75% 65% +10 72% +3          
Science 80% 83% -3 83% -3          

KS2 – Year 6

Expected Standard Greater Depth
  St Francis’
Average
National
Average 
Difference Newham Average Difference St Francis’ Average National Average Difference Newham Average Difference
Reading 80% 73% +7 80% 0 36% 27% +9 31% +5
Writing (TA) 85% 78% +7 84% +1 31% 20% +11 26% +5
Maths 84% 79% +5 86% -2 40% 27% +13 38% +2
RWM 75% 65% +10 75% 0 18% 11% +7 15% +3
GPS 87% 78% +9 86% +1 42% 36% +8 452% -10
Science 85%                  

KS2 – Year 6 Average Point Score

  St Francis’
Average
National Average Difference Newham Average Difference
Reading 106 104 +2 104  
Maths 108 105 +3 106  
GPS 109 106 +3 108  

Progress for KS1 (Year 2) to KS2 (Year 6)

  St Francis’
Average
National Average Difference Newham Average Difference
Reading 1.3 0 +1.3    
Maths 1.9 0 +1.9    
GPS 2.2 0 +2.2