Performance Data

St Francis’ Catholic Primary School Performance Data 2017-18

EYFS

  St Francis’ Average National Average Newham Average
GLD 76% 71% 76%
Average Total Point Score 37.0 34.5 35.1

Year 1 Phonics

  St Francis’ Average National Average Newham Average
Expected Standard 98% 83% 88%

KS1 – Year 2

Expected Standard Greater Depth
  St Francis’
Average
National
Average 
Difference Newham Average Difference St Francis’ Average National Average Difference Newham Average Difference
Reading 80% 75% +5 78% +2 24% 25% -1 27% -3
Writing (TA) 77% 68% +9 73% +4 18% 15% +3 19% -1
Maths 77% 75% +2 80% -3 24% 20% +4 26% -2
RWM 69% 64% +5 70% -1          
Science 84% 82% +2 83% +1          

KS2 – Year 6

Expected Standard Greater Depth
  St Francis’
Average
National
Average 
Difference Newham Average Difference St Francis’ Average National Average Difference Newham Average Difference
Reading 85% 75% +10 79% +6 40% 28% +12 23% +17
Writing (TA) 85% 78% +7 83% +2 17% 20% -3 22% -5
Maths 89% 76% +13 85% +4 38% 24% +14 32% +6
RWM 74% 61% +13 70% +4 15% 9% +6 10% +4
GPS 91% 78% +13 85% +6 49% 34% +15 43% +6
Science 77% 81% -4              

KS2 – Year 6 Average Point Score

  St Francis’
Average
National Average Difference Newham Average Difference
Reading 108 105 +3 103 +5
Maths 107 104 +3 105 +2
GPS 109 106 +3 106 +3

Progress for KS1 (Year 2) to KS2 (Year 6)

  St Francis’
Average
National Average Difference Newham Average Difference
Reading 3.7 0 +3.7 1.8 +1.9
Maths 1.4 0 +1.4 2.2 -0.8
GPS 4.0 0 +4.0 3.5 +0.5